کارت قورباغه سخنگو

درخواست حذف این مطلب
وسایل مورد نیاز: یک تکه کاغذ سفید یک تکه کاغذ زرد چسب مدادرنگی یا مداد شمعی 1. ابتدا کاغذتان را به نصف تا کنید و به کمک یک قیچی یک شکاف در قسمت پایینی کاغذ ایجاد کنید. هر چقدر می خواهید دهان قورباغه تان بزرگ تر باشد، شکاف بزرگ تری ایجاد کنید. 2. لبه ها را مطابق شکا تا کنید تا دو مثلث تشکیل دهد. سپس کاغذتان را باز کنید. 3. کاغذ با لبه های تا شده باید به سمت شما باشد. 4. با انگشتان به مثلث ها فشار دهید، کاغدتان را به سمت داخل هل دهید و دهان قورباغه را در امتداد خطوط تا شده به سمت بیرون حرکت دهید. 5. حالا داخل کاغذتان یک دهان گشاد وجود دارد. 6. حالا روی کاغذتان یک قورباغه بکشید. وقتی کار نقاشی قورباغه تمام شد، کاغذ روی کاغذ زرد رنگ بچسبانید.